Hakkımızda

İletişim teknoloji hizmetlerinden faydalanmak isteyen işletme ve kuruluşlar için en doğru adres.

Vizyon &

Misyon

Mansur İletişim olarak, kuruluş tarihimizden bu yana süregelen serüvenimizde hedefimiz, müşterilerimizin memnuniyetini öncelik konumuna koyarak çeşitli iletişim çözümleri sağlamak ve bunu en hızlı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik şekilde yapmaktır. Mansur iletişim, bugün büyük ve orta ölçekli olmak üzere birçok firma ve işletme ile hala çalışmakta ve beraber çalıştığı ortaklarının sayısını günden güne artırmayı amaçlamaktadır. Mansur İletişim’in genel vizyon ve hedefi içerisinde, sunulan iletişim teknoloji hizmetlerini daha da yaygınlaştırarak global başarıya ulaşmak ve bu hizmetten faydalanmak isteyen işletme, kuruluşlara en doğru adresin kendisi olduğunu göstermek yer almaktadır.

POLİTİKAMIZ

Müşteri

Memnuniyeti

Mansur İletişim olarak, benimsediğimiz politika ile yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili tehlikelerin tanımlıyor, gerekli risk analizleri yaparak, tehlikeyi daha kaynağındayken önlüyor ve sürekli olarak çevre, can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek durumları, minimize ederek çevrenin korunması, kirlenmenin önlenmesini sağlıyoruz. Buna bağlı olarak kalite, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerini sürekli iyileştiriyoruz.

 

MANSUR İLETİŞİM ÜST YÖNETİMİ

Başarı İlkelerimiz;

Bu amacı gerçekleştirmek üzere,

Müşterilerinin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını, sistematik bir şekilde yönetim sistemi içerisinde değerlendirilmesini ve bu ihtiyaçların müşteri memnuniyetini sağlama noktasında mutlak bir değer olarak görülmesini,

Kalite, Çevre, Mesleki Sağlık ve Güvenlik konularında iyileştirme yapmak üzere, çalışanlarının bilinçlenmesi için eğitim ihtiyaçlarının planlanmasını ve verilmesini,

Teknolojik gelişmeleri takip ederek, proje faaliyet alanlarında uygun çalışma ortamına yönelik sistemlerin kurulmasını,

İnsan ve çevre sağlığına uygun, kaliteli malzeme ve teçhizat seçiminin sağlanmasını,

Bu doğrultuda amaç ve hedeflerin belirleynrek her yıl gözden geçirilerek ilerlemelerinin açıklanmasını,

Bu politikaların üst yönetim tarafından gözden geçirilmesini, taahhüt etmektedir.

Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır.

Kalite, Çevre ve Güvenlikte Müşteri Memnuniyeti İçin İlerliyoruz!

 

Sizin için en iyisini yapmak için sürekli öğreniyor ve gelişiyoruz. İnsan ve çevre sağlığını koruyarak, teknolojiyi en iyi şekilde kullanıyoruz.